subota, 26 maj 2018
Baner
Baner
Naslovna.jpg

Poslednje aktivnosti

Poslednje vesti

Uspostavljanje međunarodne saradnje Klastera

El. pošta Štampa PDF

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine uspostavio, uz podršku Regionalne agencije za razvoj MSP Alma Mons, međunarodnu saradnju sa Mađarskom logističkom asocijacijom, koju predstavlja predsednik Zoltan Dor i sa agencijom "Agenda Consulting" koju predstavlja Bakaj Laslo, direktor. Sporazum o poslovnoj saradnji je potpisan 11. jula 2017. godine prilikom poslovnog susreta u Subotici. Sastanku je prisustvovao i gospodin Nenad Kecman, izvršni direktor "Železnice Srbije" AD, i gospođa Koci Ana, projektni menadžer. Na sastanku je razgovarano o zajedničkim temama vezanim za unapređenje logističkih potencijala i sistema u Mađarskoj i Srbiji kao i o projektima za operacionalizaciju međunarodne saradnje na ovom polju.

sing1

sing2

sing3
Poslednje ažurirano utorak, 18 jul 2017 13:26

Saradnja Klastera i Privredne Komore Vojvodine

El. pošta Štampa PDF

Predsednik Privredne komore Vojvodine (PKV) Boško Vučurević zajedno sa sekretarom Udruženja usluga PKV Slavicom Hajder, sastao se u petak, 9. juna 2017. godine sa izvršnim direktorom „Železnice Srbije“ AD Nenadom Kecmanom, direktorom Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Novi Sad „Alma Mons“ Milicom Vračarić i menadžerom Klastera transporta i logistike Vojvodine mr Milanom Vučinićem u prostorijama PKV.

Tema sastanka bio je značaj razvoja logistike i regionalnih lokalnih pruga na teritoriji AP Vojvodine, sa osvrtom na njihov značaj za celokupnu državu i region.
Predsednik Vučurević predstavio je organizacionu šemu PKV, a istakao je sporazume o saradnji koje je PKV potpisala sa regionalnim komorama u zemljama u okruženju – Štajerska gospodarska zbornica u Mariboru, Slovenija; Trgovinsko-industrijska komora županije Čongrad u Segedinu, Mađarska; Privredne komore Arad u Aradu, Rumunija; Privredna komora Timiš u Temišvaru, Rumunija; trojni sporazum sa Mađarsko-Srpske trgovinskom i industrijskom komorom i Mađarskim poslovnim savetom i Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Vučurević je predstavio i planirane aktivnosti PKV u narednom periodu, a na današnjem sastanku istaknuto je da je potrebna zajednička saradnja više interesnih činioca, jer samo timskim radom i dubinskom pripremom i procenom, idejni projekti mogu da budu ostvareni. 

Preuzeto sa sajta Privredne Komore Vojvodine: http://www.pkv.rs/2017/06/09/znacaj-razvoja-logistike-regionalnih-lokalnih-pruga/

U prethodnom susretu između PKV i KTLV izvršena je priprema sastanka na kome su učestvovali "Železnice Srbije" AD i Regionalna Razvojna Agencija "Alma Mons". Istovremeno, izvršena je analiza mogućih aktivnosti za pripremu manifestacije koju organizuju Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i PKV pod nazivom "Unapređenje turizma na Dunavu kroz saradnju nadležnih institucija i privrednih društava iz Republike Srbije, Slovačke i Mađarske". Navedena manifestacija će imati formu poslovnog foruma i B2B poslovnih susreta turističke privrede tri države radi unapređenja turizma na Dunavu.

09062017-2-4

09062017-2-2

09062017-2-1

Poslednje ažurirano ponedeljak, 17 jul 2017 18:43

Izrada Studije na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

El. pošta Štampa PDF

Klaster transporta i logistike Vojvodine konkurisao je kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa predlogom za izradu Studije pod nazivom "Definisanje strukture informacionog sistema robnih i transportnih tokova u AP Vojvodini".

naslovna

Sama izrada Studije zahtevala je sprovođenje jedne sveobuhvatne ankete za privredne subjekte o prevozu, prispeću i otpravljanju raznih vrsta roba, po relacijama, vrsti prevoznih sredstava, kao i o transportnim planovima više kompanija. Isto tako, bilo je potrebno obezbediti podatke o vrstama roba za mogućnosti kontejnerizacije, odnosno za korišćenje intermodalnih tehnologija transporta (kontejneri, sedlaste poluprikolice i dr.).

Studija je uspešno završena i prihvaćena od strane Sekretarijata.

grafikoni


Učešće Klastera u izradi Studije za Luku Apatin

El. pošta Štampa PDF

studija
Opština Apatin je na osnovu Zakona o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama podnela zahtev Agenciji za upravljanje lukama za određivanje lučkog područja. Takođe, na osnovu navedenog zakona, potrebno je bilo uraditi više dokumenata. Klaster je učestvovao u izradi svih dokumenata u konzorcijumu sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda, Fakultetom Tehničkih Nauka iz Novog Sada i Hidrozavodom iz Novog Sada.

Sredstva za izradu dokumenata iznađena su posredstvom Agencije Alma Mons, iz međunarodnog projekta Easy Connecting. Osnovna dokumenta koja je bilo potrebno izraditi po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama su: Prethodna analiza osnovnih faktora, Studija lokacije, Ekonomsko-finansijska analiza opravdanosti. Na osnovu navedenih dokumenata je Agencija za upravljanje lukama proglasila lučko područje u opštini Apatin februara meseca 2017. godine.

U toku je, takođe po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama, prikupljanje Pisma o namerama radi izbora operatera. Proces izbora operatera vodi Agencija za upravljanje lukama.

luka-situacionoresenje

Situaciono rešenje luke sa terminalima, skladištima i intermodalnim terminalom.

Poslednje ažurirano utorak, 23 maj 2017 19:32

Međunarodna završna konferencija i radionica “Mogućnosti razvoja logističkog potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja”

El. pošta Štampa PDF

Završna konferencija SENT projekta, održana je u četvrtak 9.6.2016. u prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu, u Velikoj sali 13, od 10:00 do 16:00.

Konferencija pod nazivom “Mogućnosti razvoja logističkih potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja” održava se u sklopu projekta „Mreža transportnih i logističkih centara jugoistočne Evrope“ (SENT), finansiranog iz START Dunavskog fonda za projekte.

Program konferencije uključuje teme vezane za razvoj saobraćajne infrastrukture i efikasnog povezivanja logističkih centara Hrvatske i Srbije, kao i raspoložive izvore finansiranja iz Evropskih fondova propraćene pozitivnim primerima iz prakse.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava, sekretarijata, opština, gradova, razvojnih agencija, MSPP i velikih preduzeća, naročito preduzeća iz sektora transporta i logistike, kao i obrazovnih institucija, iz Srbije i Hrvatske. Panelisti konferencije su bili predstavnici sledećih organizacija i institucija: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, EU Info Centar, Klaster intermodalnog prijevoza (Rijeka), Savez za željeznicu (Zagreb), Fakultet Tehničkih Nauka (Novi Sad), Klaster transporta i logistike Vojvodine.

sent1

sent0sent2sentsent3

10.6.2016. je održana projektna radionica kojoj su prisustvovali predstavnici partnera na projektu kao i predstavnik Instituta za transportnu politiku i ekonomiju iz Budimpešte (KTI). Između učesnika radionice je potpisan sporazum o saradnji na pripremi i realizaciji follow-up projekata iz oblasti transporta i logistike.

sent4

Na konferenciji je zaključeno da postoji ogroman potencijal za saradnju sa susednim zemljama i međunarodni fondovi koji ovaj vid saradnje podržavaju i upravo je START fond za finansiranje projekata za razvoj Dunavskog regiona jedan od onih koji je podržao ovu konferenciju i saradnju sa našim partnerima iz Hrvatske, Klasterom intermodalnog prijevoza iz Rijeke i Saveza za željeznicu iz Zagreba.

Ono što je postignuto ovom konferencijom jeste motivacija učesnika na saradnju i diskusiju čiji je cilj bio izdvajanje ključnih problema i osnovnih koraka za dalji razvoj. Pored toga što su panelisti prezentovali svoja iskustva, konferencija je podstakla interaktivnu razmenu svih prisutnih.

sent5

Prezentacije sa konferencije možete preuzeti na linku:

https://www.dropbox.com/sh/lqsbt48zn2d4s9t/AAArKkIpu9z3LawG0sMPpN9ga?dl=0

Snimak konferencije možete videti na sledećim linkovima:

* Konferencija: Mogućnosti razvoja logističkog potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja 1/2 (Youtube) https://youtu.be/ranRhBUqyGc

* Konferencija: Mogućnosti razvoja logističkog potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja 2/2 (Youtube) https://youtu.be/aJRehJRik0s

Poslednje ažurirano utorak, 14 jun 2016 18:19

Strana 1 od 9

Članice

Opština Apatin
TARA
Hipol
Vojvodina Put
Petrohemija
RKAGRAR
TAR IC
Pansped
Opština Kanjiža
Odzaci
Luka Senta
Konzul
Kombinovani prevoz
Intersped
Hibrid
General auto
FTN
e5
Braca Ilic
AZD
AS COMMERCE
Alas Rakovac
AD ZELEZNICE
Panon Transport