subota, 26 maj 2018

Javna nabavka

POZIV

Datum objave: 12.12.2017.

Javna nabavka - Nabavka male vrednosti konsultantsko ekspertskih usluga za izradu strategije definisane ugovorom br. 144-401-5516/2017 – 02-2 za realizaciju projekta "Udruživanje potencijala članica Кlastera i učesnika u turističkim uslugama dunavskog regiona u AP Vojvodini radi kooperacije na projektu razvoja nautičkog turizma sa prioritetnim usmerenjem na razvoju infrastrukture i programa za prijem rečnih putničkih brodova-kruzera"u oviru Кlastera transporta i logistike Vojvodine. Redni broj nabavke JNMV 1.

Rok za dostavljanje dokumentacije 22.12.2017. do 15,00 časova.

- Кonkursna dokumentacija


Uspostavljanje međunarodne saradnje Klastera

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine uspostavio, uz podršku Regionalne agencije za razvoj MSP Alma Mons, međunarodnu saradnju sa Mađarskom logističkom asocijacijom, koju predstavlja predsednik Zoltan Dor i sa agencijom "Agenda Consulting" koju predstavlja Bakaj Laslo, direktor. Sporazum o poslovnoj saradnji je potpisan 11. jula 2017. godine prilikom poslovnog susreta u Subotici. Sastanku je prisustvovao i gospodin Nenad Kecman, izvršni direktor "Železnice Srbije" AD, i gospođa Koci Ana, projektni menadžer. Na sastanku je razgovarano o zajedničkim temama vezanim za unapređenje logističkih potencijala i sistema u Mađarskoj i Srbiji kao i o projektima za operacionalizaciju međunarodne saradnje na ovom polju.

sing1

sing2

sing3

8. mart Dan žena

8-mart-cestitka-KTLV

Stižu vozovi u subotičku Slobodnu zonu

Kompanije koje rade u Slobodnoj zoni Subotica“ godinama ukazuju da bi za njihovo poslovanje bilo značajno kada bi dobile železnički kolosek. Koristi od njega gotovo da nije potrebno nabrajati – jeftiniji, brži i ekološki opravdaniji transport, posebno kontejnerima, pogodovao bi kako kompanijama, tako i uposlenicima. Saobraćajno zagušenje u Slobodnoj zoni i okolini sve je veće, što zbog šlepera koji nose robu, što zbog 4.000 radnika koji za sada nemaju alternativu drumskom saobraćaju.

simens7

Železnice Srbije možda i nisu pohitale da iskoriste ovu mogućnost, ali u gradskoj upravi nisu hteli da čekaju skrštenih ruku. Imenovana je radna grupa koja treba da unapredi železničku infrastrukturu na teritoriji grada, koja je prošle sedmice održala i svoj prvi sastanak sa predstavnicima državne železnice. Gradska administracija na akciju je motivisana i elaboratima koje je u ime Klastera za transport i logistiku Vojvodine izradio njegov predsednik mr Milan Vučinić, takođe član ovog radnog tela.

– Opšti okvir je činjenica da je Srbija odlučila da revitalizuje prugu Beograd–Budimpešta. Poslednjih godina Skupština Vojvodine je izuzetno angažovana oko revitalizacije pruge Segedin–Subotica–Baja, sa partnerima iz Mađarske, ali ka ovim magistralnim železničkim pravcima treba da gravitiraju i železničke „pritoke“, pružni pravci koji će „prikupiti“ robu i stanovništvo – kaže u razgovoru za „Politiku“ Vučinić, ističući da transportni sistem ne može da počiva samo na jednoj glavnoj arteriji.

Kao čovek koji je ceo životni vek proveo na pruzi, Vučinić je u elaboratu predložio da se prevashodno izađe u susret investitorima u Slobodnoj zoni. Za to je potrebno da se obnovi i delom izgradi pruga koja je išla do Crvenke.

– Postoji deo pruge do bolnice. Iza bolnice pruga je demontirana, ali postoji trasa koju bi bilo potrebno obnoviti u dužini od oko 1,5 kilometara, a zatim napraviti novo odvajanje za Slobodnu zonu od još oko 700 metara. Ukoliko znamo da kilometar takve nove pruge košta između 250.000 i 300.000 evra, jasno je da je to ulaganje koje bi se već za godinu dana isplatilo – objašnjava Vučinić.

Sagovornik „Politike“ dodaje da je za izgradnju ove trase potrebno oko godinu dana, od čega najduže traje izrada projektno-tehničke dokumentacije – i do osam meseci. Osim pruge do Slobodne zone, koja bi pogodovala pre svega prevozu tereta, Vučinić obrađuje i povezivanje grada i prigradskih naselja gde bi železnica ponudila alternativni prevoz stanovništva. On predlaže tri železničke linije: jedna bi išla od nekadašnje fabrike „Zorka“ do naselja Orom, druga bi produžavala o naselja Bački Vinogradi, a treća bi povezivala bi naselja Bajmok i Orom.

Predlog je da u „špicevima“ vozovi saobraćaju na svakih 20 do 30 minuta, a da karta važi i za presedanje u gradske autobuse. U posebnom elaboratu obrađena je moguća izgradnja multimodalnog transportnog terminala u selu Naumović, nadomak Subotice. Ovaj terminal obuhvaćen je i projektima pruge Beograd–Budimpešta.

Autor teksta i fotografije: A. Isakov
Preuzeto sa http://www.politika.rs/scc/clanak/349399/Stizu-vozovi-u-suboticku-Slobodnu-zonu 
Transport robe železnicom jevtiniji za velike kompanije (Foto: A. Isakov)

Klaster transporta i logistike Vojvodine partner u međunarodnom programu START

start1ktlv-logo

Klaster transporta i logistike Vojvodine učestvuje u međunarodnom programu START Danube Region Project Fund kao partner u realizaciji projekta “Southeast Europe Network of Transport and Logistics Centres – SENT” koji finansira Evropska Unija i Grad Beč.

Naziv projekta je “Mreža transportnih i logističkih centara jugoistočne Evrope“.

Transportne tehnologije i logistički centri u Jugoistočnoj Evropi su nedovoljno razvijeni i praktično ne postoji ni jedan pravi logistički centar u ovom regionu koji je komplementaran u odnosu na ostale regionalne centre. Rastuća potreba za logistikom zahteva razvoj logističkih kapaciteta u Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji.

U cilju uvođenja intermodalnosti i razvoja logističkih centara, ove zemlje moraju zajednički da sarađuju, da formiraju mrežu i ojačaju kapacitete u Dunavskom regionu, primarno u Hrvatskoj i Srbiji (luke Vukovar i Novi Sad) sa vezom prema Crnom moru (luka Konstanca) i Severni Jadran (luke Trst, Kopar i Rijeka) preko Zagreba, luke Vukovar i ostalih luka na Dunavu u Vojvodini.

Glavni ciljevi projekta su: identifikovanje raspoloživih resursa, potencijala i problema na dunavskom koridoru, Jadranski region i region Crnog mora u odnosu na logističke centre i intermodalne tehnologije, uvođenje vodnog transporta kao ekološki prihvatljivijeg i značajno ekonomičnijeg forme transporta roba, koordinisani razvoj logističkih centara u regionu, akcioni plan za logistički i intermodalni razvoj regiona, integracija logističkih potencijala Dunavskog regiona u evropsku transportnu i logističku mrežu.

Umrežavanje najrelevantnih intermodalnih i logističkih centara je najvažniji rezultat koji će biti ostvaren implementacijom ovog projekta. Uspostavljanje saradnje i razvoj koncepta za prateći veliki projekat  će kreirati osnovu za razvoj sektora transporta i logistike u Dunavskom regionu. Razmena iskustava kao i definisanje krucijalnih problema za razvoj će ukazati na značaj uspostavljanja održive intermodalnosti i logistike u cilju ekonomskog razvoja regiona. U ovom trenutku, ciljna grupa će biti informisana o trenutnoj situaciji u sektoru, mogućnostima za umrežavanje, edukaciju i primere dobre prakse u cilju podrške razvojnih aktivnosti. 


Strana 1 od 15